search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

En av våra skickligaste och mest omtyckta advokater

Advokaten Robert Romlöv har efter en längre tids sjukdom avlidit. Han var född i Malmö 1936 och avlade jur. kand.-examen 1961 vid Lunds universitets juridiska fakultet.
Efter praktik i New York på advokatfirman Haight, Gardner, Poor & Havens (nu Holland & Knight) började han som biträdande jurist på Johan Rambergs advokatbyrå i Göteborg (nu, efter samgående med andra advokatbyråer, Advokatfirman Vinge). Han blev ledamot av Sveriges Advokatsamfund 1966 och var delägare i advokatbyrån 1967–2001 och under tiden 1990–1995 verkställande delägare. Han behöll advokatbyrån som sin arbetsplats livet ut. Robert Romlöv satt i Advokatsamfundets huvudstyrelse 1989–1994.

Robert Romlöv var en av Sveriges skickligaste och mest omtyckta advokater. Hans förmåga att ur svåröverskådliga och komplicerade fakta snabbt utkristallisera koncisa och korrekta rättegångsskrifter och skiljedomar var unik, aldrig ett ord för mycket men heller aldrig för lite. Hans inställning till juridiken var alltid praktisk och präglad av gott omdöme. Enligt hans mening skulle juridiken inte kvarbli på parnassen utan planteras i grogrunden för det uppväxande släktet, gärna kryddad med humor som bidrag till att väcka intresse och förståelse för livet bakom torra lagparagrafer.

Robert Romlöv intog en framträdande plats i det juridiska föreningslivet, bl.a. som styrelseledamot i Svenska Sjörättsföreningen, ordförande i Skiljedomsklubben i Göteborg och Stiftelsen Affärsjuridik. I den internationella sjörättsorganisationen Comité Maritime International var han Titulary Member och han deltog som en uppskattad medlem i ett flertal andra organisationer, såsom International Bar Association och International Law Association. Han var medlem i ett flertal bolagsstyrelser, bl.a. Rottneros, och var under flera år sekreterare i styrelsen för The Swedish Club, ett av våra stora försäkringsbolag verksamt med försäkring av svenska och utländska rederier.

Robert Romlöv deltog som skiljedomare i ett stort antal nationella och internationella skiljeförfaranden och var en högt uppskattad ordförande, ofta vald av kollegor eller blandannat Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut och Internationella Handelskammarens International Court of Arbitration.

Robert Romlövs mångfacetterade personlighet gjorde honom till en stimulerande samtalspartner inom de flesta områden som skänker livskvalitet – litteratur, filosofi, matematiska finurligheter, musik, natur och astronomi. Han älskade familjens ställe där han tillsammans med Lis från det högt belägna huset kunde blicka ut över sjön, som dessutom erbjöd möjligheter till kanotpaddling på spegelblankt men ibland också alltför vredgat vatten.

Vi och hans övriga vänner minns honom med stor saknad. Han efterlämnar ett stort tomrum i en värld som har få människor med samma egenskaper som hans.

JAN RAMBERG
Professor emeritus
JOHAN WETTER
Advokat
Annons
Annons