search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

De nya aktörerna – många vill dela på kakan

Med landsomfattande nätverk och stordriftsfördelar som specialisering, gemensam marknadsföring och fortbildning ger nya juridiska byråer familjerättsadvokaterna allt tuffare konkurrens. Både begravningsbyråer och banker vill nu vara med och företräda klienter i domstol.
BEGRAVNINGSBYRÅN FONUS har länge haft en stor andel av den så kallade dödsfallsjuridiken. Enligt egna uppgifter handlägger byrån mer än var sjunde bouppteckning som görs. Men sedan några år satsar Fonus juridik på att den tidigare bouppteckningsbyrån ska kunna erbjuda alla tjänster inom den ekonomiska familjerätten.

– Vi vill ha kontakt med kunderna tidigare, utan samband med att någon avlidit, för att även kunna erbjuda ”Mitt i livet-juridiken”, förklarar Stefan Liljeskog, chef för Fonus affärsområde juridik. Satsningen görs både för våra kunders och våra medarbetares skull.

Begravningsbyråns utvecklade satsning går under benämningen ”Familjens jurist”. För att inte skrämma bort kunder som tycker det är obehagligt med döden har den juridiska verksamheten börjat särskiljas från begravningsverksamheten – med egna lokaler, eller åtminstone egna entréer.

– Det är först på senare år vi insett att Fonus varumärke är så starkt förknippat med begravningar att vi behövde ett annat upplägg. Människor mitt i livet vill inte bli påminda om död och begravning, även om de så ska upprätta ett testamente, säger Stefan Liljeskog.

Familjens jurist erbjuder i dag hela den familjejuridiska menyn. Tyngdpunkten ligger fortfarande på bouppteckningar men byrån vill i ökad utsträckning vara med och konkurrera om äktenskapsrättsliga mål, testamenten och generationsskiften.

Antalet jurister hos Fonus har de senaste tre-fyra åren fördubblats från 40 till 80 och den ekonomiska utvecklingen har enligt Liljeskog varit god.

– Jag tror att banker och advokatbyråer till viss del har släppt den här typen av ärenden, säger han.

Liljeskog sticker inte under stol med att byrån medvetet konkurrerar om klienterna med hjälp av priset.

– Vi ska ha konkurrenskraftiga priser och kunna erbjuda de flesta tjänster inom familjerätten. Dessutom har vi självklart en marknadsfördel genom att vi får kontakt med många kunder vid begravningar.

Målsättningen inför framtiden är att kunna erbjuda fler helhetslösningar.

– Inom dödsfallsjuridiken vill vi i ökad utsträckning bistå med alla tjänster vid en avveckling av boet. Vi gör det redan nu. Dessutom satsar vi på att utveckla separationsjuridiken för att även bistå i domstol vid äktenskapsrättsliga tvister av olika slag, säger Stefan Liljeskog.

FÖRENINGSPARBANKEN JURISTBYRÅ fyller fem år till sommaren. Byrån, som är ett helägt dotterbolag till banken, har i dag 60 franchisetagare knutna till sig. Franchisetagarna betalar en avgift till juristbyrån för att få använda sig av bankens varumärke.

Dessutom får man tillgång till administrativ hjälp, gemensamma fortbildningar samt marknadsföring. Byrån satsar både på landsomfattande annonsering och lokala videosnuttar i livsmedelsbutikernas kassaköer.

Juristbyråns jurister får än så länge främst sina kunder via banken men även på andra vägar. Byråns jurister erbjuder alla typer av privatjuridik och satsar i ökad omfattning på att ta sig an tvistiga ärenden och fungera som partsombud i tvister. Dessutom ökar efterfrågan på företagsjuridisk rådgivning.

Per Westman, vd för Juristbyrån, är nöjd med utvecklingen hittills.

– Vi har en stark position på många håll och särskilt i landsorten. Jag hoppas och tror att advokater känner av vår närvaro och tvingas ta i lite hårdare. Det är nyttigt med den ökade konkurrensen.

Juristbyråns främsta konkurrensfaktor är enligt Westman att man finns representerad i hela landet från Smygehuk i söder till Kalix i norr. Samt att man har Föreningssparbankens varumärke.

Yvonne Josefsson i Partille är en av juristbyråns franchisetagare. Hon har arbetat som advokat i drygt tio år, men bytte till Juristbyrån för drygt två år sedan då hon flyttade från Stockholm till Göteborg. Hon sysslar huvudsakligen med förebyggande juridik och tar få tvister.

– Än så länge konkurrerar vi inte riktigt på samma marknader som advokaterna. Men jag tror att vi kan bli en tuffare konkurrent när vi blir mer kända hos allmänheten, säger Yvonne Josefsson.

Hon vill också tona ned risken för att Juristbyråns jurister skulle ta på sig uppdrag som man inte klarar av när man ger sig in på nya områden, vilket många advokater uttrycker farhågor för.

– De flesta av oss har en mångårig erfarenhet och vi arbetar under i stort sett samma etiska regler som advokater. Dessutom har vi ju både banken och finansinspektionen som granskar att vi sköter oss, säger Yvonne Josefsson.

FÖR FYRA ÅR SEDAN samordnade LRF konsult alla sina juridiska tjänster för att öka kompetensen och möjligheterna till specialisering. Juridiska byrån har i dag 80 jurister som är knutna till LRF konsults 125 kontor.

Kunder är framför allt ägarledda företag och deras familjer samt fastighetsägare av olika slag. Fastighetsrätt och affärsjuridik svarar för nästan hälften av byråns omsättning men familjerätten inklusive generationsskiftesplanering är nästan lika stor. Byrån erbjuder i princip all juridik utom brottmål och vårdnadstvister. Men man tar även enstaka äktenskapsrättsliga tvister.

Eva Engström, chef för LRF konsult juridiska byrån i Mälardalen har noterat att byrån ökat sin marknadsandel något på senare år, främst troligen på bekostnad av bankerna. Och hon tror att samordningen av juridiken ger ännu fler nya kunder.

– Vår stora fördel är att vi arbetar tätt ihop med LRF konsults ekonomer och därför bättre kan ta hänsyn till såväl privat- och företagsekonomiska som skattemässiga konsekvenser vid vår rådgivning, säger Eva Engström. Dessutom innebär vår byrås storlek att vi kunnat bilda specialistgrupper och kan erbjuda specialistkompetens över hela landet.

EVA ENGSTRÖM SER en ökande efterfrågan på rådgivning om generationsskiften. Och hon tror inte att någon behöver förlora på den ökade konkurrensen inom familjerätten.

– Behovet av juridisk kompetens ökar även inom privatjuridiken. Så det blir nog fullt upp för alla framöver.

HANS HELLBERG
TOM KNUTSON
Annons
Annons