search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Dags igen för Lundajuristernas Dag

Boka lördagen den 5 juni 2004
Sällskapet Lundajurister anordnar traditionsenligt tillsammans med Juridiska fakulteten vid Universitet i Lund och Juridiska Föreningen därstädes Lundajuristernas Dag lördagen den 5 juni 2004.

Kl. 10.30 inleds dagen på Juridicum med föreningsstämma. Vidare ger Juridiska fakulteten aktuell information om utbildning och forskning.

Kl. 12 vidtager gemensam lunch på Grand Hotel. Särskild anmälan nödvändig.

Kl. 14. Högtidssammankomst i universitetshusets aula med högtidstal, diplom till nyutexaminerade samt utdelande av stipendium m.m.

Kl. 15.45. Fotografering av de nyutexaminerade utanför universitetsbyggnaden.

Kl. 16. Mottagning i universitetets atrium. Särskild anmälan nödvändig.

Kl. 20.00. Kvällsarrangemang i Juridiska Föreningens försorg. Mer info kommer på www.lundajurister.nu.

Särskilt uppmärksammas i år och anmodas de deltaga som tog sin examen för jämnt tiotal år sedan d.v.s. 1994, 1984, 1974, 1964 o.s.v.

ANMÄLAN TILL LUNCHEN sker genom inbetalning senast den 21 maj 2004 på postgiro 629 05 40-1 tillhörigt Sällskapet Lundajurister med 250 kr/person. På postgiroblanketten måste anges vad betalningen avser samt namnen på de deltagande. Om Ni endast önskar att delta i högtidssammankomsten och/eller mottagningen kan anmälan göras direkt till Sällskapet Lundajuristers sekreterare (se nedan). Medlemsavgiften, 150 kr för 2004, inbetalas samtidigt om så ej skett tidigare. Ange namn, adress, e-postadress samt yrke och examensår för införande i Sällskapets matrikel.

YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR erhålles från Sällskapet Lundajuristers sekreterare, hovrättsassessor Karin Lindbäck, e-post info@lundajurister.nu.
Mer info om arrangemanget erhålles från Juridiska Föreningen, Box 207, 221 00 Lund, tfn 046-18 88 12, jf@jf.se.
Annons
Annons
Annons