search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Brå kan bli Bri

Brottsförebyggande rådet ska byta namn från Brå till Bri och få en ny, mer enhetlig kostym föreslår en ny utredning som sett över myndighetens roll.
Enligt förslaget ska Brå i framtiden få en mer renodlad roll som kunskapsmyndighet. Dess huvuduppgift ska vara att förse regeringen, rättsväsendets myndigheter samt övriga brottsförebyggande aktörer med kunskap för beslut och åtgärder.

Dessutom ska Brå även i framtiden initiera och driva forskning och utvärdering på det kriminalpolitiska området.

Däremot anser utredaren Ulf Westerberg, till vardags generaldirektör för Rättsmedicinalverket, att myndigheten inte längre ska fungera som en stabsorganisation för regeringen.

– Det är en trovärdighetsfråga. Vi vill skydda myndigheten från att vara för nära lierad med sittande regering och riskera att bli ett politiskt verktyg, säger Ulf Westerberg. Justitiedepartementet bör därför liksom andra departement inrätta en egen analysenhet.

Westerberg anser också att antalet fast anställda bör minskas till förmån för fler projektanställda. Myndigheten kan på så sätt i ökad utsträckning köpa aktuell kompetens från universitet och högskolor.

När det gäller namnbytet från Brottsförebyggande rådet till Brottsförebyggande institutet är Westerberg mer kluven.

– Namnbytet kan markera den nya inriktningen och bidra till att undvika sammanblandning med de lokala brottsförebyggande råden, som ju huvudsakligen sysslar med helt andra saker. Men man ska alltid vara försiktig med att byta ett väl inarbetat varumärke.

HANS HELLBERG
Annons
Annons