search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Var femte polis är kvinna

• Polisväsendet består av Rikspolisstyrelsen (RPS), Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) samt 21 självständiga länspolismyndigheter som ansvarar för all polisverksamhet lokalt.
RPS är central förvaltnings- och tillsynsmyndighet och ansvarar bland annat för teknik och metodutveckling. Rikskriminalen och Säpo är delar av RPS. RPS är dessutom chefsmyndighet för SKL och ansvarar genom Polishögskolan för polisutbildningen.
• Medelåldern bland poliserna är 46 år. Ungefär var fjärde polis är äldre än 55 år. Knappt 20 procent av landets poliser är kvinnor. Bland civilanställda är 72 procent kvinnor.
• Polisen omsatte år 2002 drygt 14 miljarder kronor. Drygt tio av dessa är personalkostnader.
• Här är utgifterna i budgeten, fördelade på olika verksamheter (Bf = brottsförebyggande arbete, Utr/lagf = Utredning och lagföring. Siffrorna miljoner kronor):

Ordning och säkerhet 4 800
Våldsbrott (Bf 317 + utr/lagf 1 898) 2 215
Stöld och skadegörelse (Bf 250 + utr/lagf 1 634) 1 884
Handläggning av tillstånd, passhantering, service 1 830
Trafikövervakning (överv 858 + utr/lagf 338) 1 196
Övrig brottslighet (Bf 165 + utr/lagf 886) 1 051
Narkotikabekämpning (Bf 191 + utr/lagf 677) 868
Ekonomisk brottslighet (Bf 8,5 + utr/lagf 121,5) 130
Annons
Annons