search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Skräddarsydd fortbildning

Advokatsamfundets västra avdelning har skräddarsytt ett vidareutbildningspaket för advokater. Satsningen görs i samarbete med juridiska institutionen vid Handelshögskolan i Göteborg.
– Ledamöterna har länge efterfrågat bra fortbildning på nära håll och intresset har ökat i och med samfundets nya krav. Handelshögskolan har stor kompetens och duktiga lärare och har dessutom kunnat erbjuda ett bra pris, berättar Eva Bergh, ordförande i västra avdelningen.

Utbildningen sker i Handelshögskolans lokaler och leds av professorer och lektorer vid institutionen. Under våren ges sex halvdagskurser, koncentrerade till tre dagar. Hälften av kurserna är översiktliga orienteringar om nyheter i lagstiftningen. Övriga kurser är fördjupningar inom ett specifikt område.

Kurserna riktar sig i första hand till advokater och biträdande jurister inom avdelningen, men är även öppna för andra praktiskt verksamma jurister.

HANS HELLBERG
Annons
Annons