search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Alltfler poliser utbildas

• Polisutbildningen omfattar 80 högskolepoäng och bedrivs vid Polishögskolan i Solna samt vid universiteten i Umeå och Växjö. Efter examen följer sex månaders aspirantutbildning.
• Utbildningen innebär problembaserat lärande, där studenterna har ansvaret för att hämta in kunskaper och lärarna blivit handledare.
• Antalet platser på grundutbildningen har ökat rejält de senaste åren. Målsättningen är att 1 056 poliser ska ta examen 2006. År 2002 examinerades 445 poliser. Från i år antas 528 elever varje termin till grundutbildningen. 240 elever studerar vid Polishögskolan i Solna, 144 i Växjö, 96 i Umeå samt 48 på distans.
• Till vårens 528 platser sökte 5 455 personer. Cirka 35 procent av eleverna på utbildningen är kvinnor, ungefär 15 procent har invandrarbakgrund.
Annons
Annons