search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Seminarium om internationella brottmålsdomstolen

ADVOKATER UTAN GRÄNSER håller seminarium den 13–14 mars 2004 på Fågelbrohus, Värmdö. Seminariet kommer att handla om den nybildade internationella brottmålsdomstolen samt övriga för oss intressanta internationella frågor. Mer information kommer att meddelas så snart programmet är färdigställt. Men boka redan nu helgen den 13–14 mars för en givande och trevlig sammankomst! Kontakta oss via mail om ni har några frågor: sekretariat@advokaterutangranser.org.
Annons
Annons