search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Nytt om namn


  • CECILIA BERGMAN har anställts som rättschef i regeringskansliet.
  • ANDERS HAGSGÅRD har anställts på en tidsbegränsad anställning som lagman i Alingsås tingsrätt.
  • YLVA JOHANSSON har utnämnts till lagman i Ångermanlands tingsrätt och länsrätten i Västernorrlands län.
  • BJÖRN KRISTIANSSON, Linklaters, förstärker sekretariatet i Förtroendekommissionens arbetsgrupp som ska ta fram en svensk så kallad Corporate Governance-kod.
  • ÅSA PETERSEN är ny politisk sakkunnig hos Mona Sahlin på Justitiedepartementet.
Annons
Annons