search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Ny juridisk litteratur

Alalehto, Tage: Fiffelstrategier vid ekonomisk brottslighet.
Barrs. 2003
Holstad, Sigvard: Sekretess i allmän verksamhet. En introduktion till de grundläggande reglerna.
2 uppl. Stockholm. Norstedts Juridik. 2003
Höglund, Mats: Handelsbolag
2 uppl. Göteborg. Tholin & Larsson. 2003
Immaterialrättsligt skydd för tillväxtföretag. Några råd på vägen.
Stockholm. Connect. Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien. 2003
Festskrift til Mogens Koktvedgaard
Jurist- og Økonomforbundet. København. 2003
Kroes, Quinten R. (ed.): E-business law of the European Union.
The Hague. Kluwer. 2003
Nilsson, Christian & Wessman, Richard: Immaterial- och marknadsrätt. Redigerade rättsfall med inledande kommentarer.
Stockholm. Norstedts Juridik. 2003
Nordell, Per Jonas: Marknadsrättens goodwillskydd
Stockholm. MercurIUS. Handelshögskolan. 2003
Oliver, Peter & Jarvis, Malcolm: Free movement of goods in the European Community under articles 28 to 30 of the EC treaty.
4 ed. London. Sweet and Maxwell. 2003
Partington, Martin: An introduction to the English legal system
2 ed. Oxford. Oxford University Press. 2003
Persson, Carl G., Rosenberg, Göran & Åberg, Kazimir: Ordningslagen. Kommentarer och rättspraxis.
2 uppl. Stockholm. Norstedts Juridik. 2003
Pihl, Håkan: Miljöekonomi för en hållbar utveckling.
3 uppl. Stockholm. SNS. 2003
Denna festskrift tillägnas Kaj Sandart i anledning av femtioårsjubileet för Sandart & Partners Advokatbyrå
Glossator. 2003
Schelin, Johan (ed.):Modern law of charterparties
IX Hässelby Colloquium 2001. University of Stockholm. Axel Ax:son Johnson Institute of Maritime and Transport Law. 2003
Sehlin, Eric: Förmyndare, god man och förvaltare. En information jämte föräldrabalken 9–16 kap m m.
13 uppl. Stockholm. Kommentus. 2003
Svedin, Carl Göran & Back, Christina: Varför berättar de inte? Om att utnyttjas i barnpornografi.
Stockholm. Rädda Barnen. 2003
Svensson, Tommy: Lönsam säkerhetsjuridik. För ansvariga i företag och förvaltning.
Sundbyberg. M I J Media. 2003
Westerlund, Gösta: Polisens vapenanvändning
Stockholm. Bruun. 2003
Winroth, Gerhard: Etik och gott omdöme – inom bank och värdepappersbolag
2 uppl. Malmö. Liber. 2003
Vägledning till god styrelsesed
Stockholm. StyrelseAkademien. 2003
Annons
Annons