search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Fyra kuggade i advokatexamen

Det är ingen enkel match att klara den nya advokatexamen. 4 av 44 examinander kuggades när det andra examenstillfället hölls i december.
Liksom vid premiären i höstas fick examinanderna besvara frågor kopplade till advokatgärningen och delkurserna.
– De allra flesta är väldigt duktiga, säger Leif Ljungholm, advokat och en av examinatorerna. Några nådde dock inte upp till den standard och mognad som vi anser behövs för att man ska kunna bli advokat.
Han har ingen självklar förklaring till varför nästan var tionde underkändes.
– Men utfallet av examen visar tydligt att det gäller att vara ordentligt förberedd och ha tillgodogjort sig innehållet i delkurserna. Om nu någon hade trott något annat.
Den som underkänns i examen har två nya möjligheter att göra om examen. Den som misslyckas tre gånger måste gå om samtliga delkurser före nästa försök till examinering.
Nästa två examenstillfällen hålls den 13 februari och 27 maj, även då i Frösundavik utanför Stockholm.

HANS HELLBERG
Annons
Annons