search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Fler jurister kan bli domare

Domarutbildningen läggs ned och domarbanan ska öppnas för jurister med olika typ av bakgrund. Det föreslår Hans Regner i domarutredningen (SOU 2003:102) som lämnades till departementet i december.
En breddad rekrytering innebär att även åklagare, advokater, skattejurister och bolagsjurister kan utses till domare. Hans Regner anser att denna typ av domare blir bättre rustade för att hantera allt svårare mål i domstolarna. Dessutom ska förslaget göra det lättare att rekrytera kompetenta domare till domstolarna i landsorten.
Nyordningen föreslås gälla från år 2006. De som redan påbörjat domarutbildningen får fullfölja den och deras anställningsvillkor ändras inte.
Annons
Annons