search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Årsmöte i Advokater utan gränser

STYRELSEN I ADVOKATER UTAN GRÄNSER kallar härmed alla medlemmar till årsmöte måndagen den 2 februari 2004 kl. 18 på Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Norrmalmstorg, Stockholm. Även nya medlemmar är välkomna att delta. Anmälan om deltagande görs via e-mail till sekretariat@advokaterutangranser.org.
Annons
Annons