search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokatkostnader får begränsas

EG-DOMSTOLEN har slagit fast att advokater från andra medlemsstater inte kan kräva mer betalt än vad gällande taxor i det land där målet handläggs medger. Domstolen konstaterar att ersättningen för advokatkostnader för en advokat som är etablerad i en medlemsstat kan regleras av bestämmelser som är tillämpliga på advokater i en annan medlemsstat.
Annons
Annons