search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
 • Samfundsfrågor

Nytt om namn


 • PIA JOHANSSON är ny lagman i Blekinge tingsrätt och Länsrätten i Blekinge län.
 • JOHAN MUNCK har förordnats att vara ordförande på avdelning i HD.
 • RUNE LAVIN har förordnats att vara ordförande på avdelning i Regeringsrätten.
 • PER-GUNNAR ANDERSSON har utnämnts till fastighetsråd i hovrätterna.
 • LARS MAGNUSSON har utnämnts till tillförordnad rådman i Lindesbergs tingsrätt.
 • LARS-GÖRAN KLEMMING har anställts på en tidsbegränsad anställning som lagman i Värnamo tingsrätt.
 • EVA-KRAMÉR JENSFELT är nytt departementsråd i regeringskansliet.
 • JONAS EBBESSON har utnämnts till professor i miljörätt vid juridiska institutionen på Stockholms universitet.
 • HANS-GUNNAR AXBERGER är ny adjungerad professor i medierätt vid samma institution.
 • KRISTER JACOBSSON blir ny länspolismästare vid Polismyndigheten i Västra Götaland.
Annons
Annons
Annons