search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Nya tider ställer nya krav på styrelser

Som en del i ett skadeförebyggande arbete anordnade Delegationen för Advokatförsäkringar tillsammans med Marsh ett seminarium om styrelsearbete för advokater.
Seminariet ägde rum på Berns den 15 oktober 2003. Seminariedeltagarna fick en förmiddag fullspäckad med information relaterad till styrelsearbete.
Först ut bland talarna var Ramsay Brufer, Alecta, som talade kring rubriken ”Nya krav för styrelsen”. Enligt honom är Sverige långt framme i den internationella debatten kring corporate governance. Alecta jobbar aktivt med ägarfrågor. Bland annat var Alecta först bland de svenska institutionerna att anställa personal som enbart sysslar med corporate governance.
Lars-Åke Helgesson, Styrelseakademien, gav seminariedeltagarna praktiska råd för hur styrelsearbete ska bedrivas. Enligt Lars-Åke Helgesson har styrelsen fyra huvuduppgifter:

  • Att strategiskt styra verksamheten.
  • Att kontrollera VD:s förvaltning.
  • Att informera ägare och omvärld.
  • Att tillsätta/avsätta verkställande ledning.

Första punkten anser Lars-Åke Helgesson är den viktigaste. Dock börjar informationsplikten gentemot ägare och omvärld ta mer och mer tid för dagens styrelser.
Örjan Edholm, Marsh, talade kring styrelseledamöternas personliga betalningsansvar och möjligheten till försäkringsskydd. Två vanliga situationer i Sverige där styrelseledamöter ställs till svars är i samband med konkurser (skadestånd, skattebetalningslagen) och företagstransaktioner. Även gäldsansvar enligt aktiebolagslagens 13 kapitel är relativt vanligt förekommande. I Advokatsamfundets obligatoriska ansvarsförsäkring finns ett försäkringsskydd för styrelseansvar. Dock rekommenderas att separat VD- & Styrelseansvarsförsäkring tecknas för det bolag som uppdraget innehas i.

Tystnadsplikt och ansvarsförsäkring
Claes Beyer, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, gav i sitt anförande råd till advokater som själva arbetar i styrelser eller har en styrelseledamot som klient. Punkter som Claes Beyer tog upp var tystnadsplikten, styrelseprotokollet, den ekonomiska rapporten och ansvarsförsäkringen. I samband med diskussionen om advokatens roll i börsnoterade bolags styrelse framgick att det passar bra med en advokat som styrelsens sekreterare.
Avslutningsvis gav Lars-Erik Forsgårdh, Aktiespararna, praktiska riktlinjer för ägarstyrning. Han utgick från Aktiespararnas nya ägarstyrningspolicy vilken har till syfte att öka enskilda aktieägares förtroende för svensk aktiemarknad och den svenska börsen. Ägarstyrningspolicyn innehåller riktlinjer för bolagets kapital, bolagets styrelse, ersättning till ledningen m.m.
Den som inte var med på seminariet kan i efterhand beställa/köpa fullständig dokumentation hos AnnaKarin Mangat, Marsh, via annakarin.mangat@marsh.com eller fax 08-412 42 10.

ANNELI RAMNELÖV
Annons
Annons
Annons