search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Nya reklamregler på gång?

Det kan vara dags att utvidga advokaters möjlighet att marknadsföra sig gentemot företag och juridiska personer.
Det antydde Advokatsamfundets ordförande Axel Calissendorff på Svensk juriststämma i en debatt om regler för advokaters marknadsföring.
Advokatsamfundets vägledande regler om reklam och ackvisition förbjuder så kallad ambulance chasing, det vill säga att advokatbyrån tar kontakt med en klient som drabbats av ett konkret juridiskt problem och erbjuder sig att lösa detta.
Axel Calissendorff anser att man kan överväga att lätta upp restriktionerna för advokater, som har företag och andra juridiska personer som klienter.
– Reglerna bär spår av att ha tillkommit i en tid när advokattjänster i huvudsak gick ut på att bistå fysiska personer, sa Axel Calissendorff. Jag ser det fortfarande som helt otänkbart att öppna för ambulance chasing gentemot privatpersoner.
Däremot är det inte lika självklart att det även i framtiden bör vara förbjudet för en advokat att erbjuda sina tjänster till exempel till ett bolag som deklarerat att man planerar att sälja av delar av sin verksamhet.

HANS HELLBERG
Annons
Annons