search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Familjerättsbyrå – satsning på biträdande jurister är receptet för framtiden

Helene Ek Sederholm i Helsingborg är något så ovanligt som en familjerättsadvokat som anser att det finns ekonomi i att ha biträdande jurister anställda. Ökad kvalitet och service åt klienterna, bättre egna arbetsvillkor och större vinst är bara några av fördelarna med arrangemanget.
Tillsammans med kollegerna Hans Ohlin och Lars Andersson driver hon byrån Ohlin & Partners i centrala Helsingborg – mitt emot Helsingborgs nya kulturhus och med utsikt över Öresund. Kollegerna sköter affärsjuridiken och en liten del av brottmålen. Helene Ek Sederholm varvar familjerätten med brottmål.
Ända sedan Helene Ek Sederholm själv var biträdande jurist för tio år sedan har byrån regelbundet haft minst en och oftast två biträdande jurister anställda. I dagsläget har byrån två jurister – Lennart Nilsson och Maria Bengtsson – som arbetar lika mycket åt var och en av delägarna. Helene betonar att de biträdande juristerna gör stor nytta inom humanjuridiken.
– Det är naturligtvis en utveckling över tiden där de liksom alla nyanställda börjar med smärre uppgifter som att tala med klienterna i telefon eller göra enklare rättsutredningar. Men det dröjer inte länge innan de kan utföra en ganska stor del av arbetsuppgifterna, säger Helene Ek Sederholm.
– De hjälper mig bland annat med att skriva inlagor och sköta stämningsansökningar, tar in uppgifter från vittnen och förbereder dem på vittnesförhör samt förbereder ofta mina förhandlingar. Ganska snart kan de även ta egna muntliga förberedelser i rätten eller fungera som målsägandebiträden i brottmål. Dessutom tar de även egna ärenden och bidrar därmed direkt till byråns ökade omsättning.
Helene Ek Sederholm ser i stort sett bara fördelar med att ha biträdande jurister i byrån. Mest värdesätter hon att de bidrar till att öka byråns tillgänglighet för klienterna, servicen gentemot kunderna blir helt enkelt bättre.
– Att vara tillgänglig för andra klienter är ett problem när man processar så mycket som jag gör. Det är inte ovanligt att jag är i rätten fyra dagar av fem. Då är det värdefullt att klienterna under tiden kan tala med Maria eller Lennart. De biträdande juristerna kan även ta ett första möte med en ny klient, om det behövs.

EN ANNAN FÖRDEL är att kvaliteten i arbetet blir bättre.
– Trots att jag sitter i rätten så mycket behöver jag aldrig vara orolig att gå upp dåligt förberedd. Jag vet att nästa huvudförhandling är väl förberedd eftersom någon av de biträdande juristerna haft kontakt med vittnen och skrivit sakframställning och plädering.
Dessutom bidrar de biträdande juristerna till förbättrade arbetsvillkor för Helene och hennes kolleger.
– Genom det här upplägget har jag ju möjlighet att kunna ta ledigt någon gång då och då även när jag har mycket att göra. Och ändå få jobbet gjort.
Inte minst viktigt är förstås också att det lönar sig att ha biträdande jurister anställda, även som humanjurist. För det gör det.
– Det finns naturligtvis en ekonomisk tanke bakom varför vi driver byrån som vi gör. Ärendena finns ju därute och man kan tjäna pengar på dem. Det säger sig självt att det är lönsamt att vi kan ta in ett större antal ärenden och få hjälp av våra anställda jurister att utföra dem.
Att det går åt en hel del tid för att handleda de biträdande juristerna, framför allt i början, måste man vara beredd på. Men det är inte en nackdel, anser Helene.
– Det finns en växelverkan där de biträdande juristerna har nya sätt att se på saker och ting som vi delägare kan lära oss av. För en arbetsplats är det alltid bra att det kommer in nya medarbetare.
Viktigt är också att klienterna inte upplever att de får för lite tid av advokaten.
– Visst händer det någon gång, men det är inget stort problem. Det viktiga är att klienten vet att det är jag som driver ärendet och ansvarar för det även om en stor del av arbetet utförs av de biträdande juristerna. De flesta klienter uppskattar dessutom att vi är fler jurister som kan deras ärende och att det nästan alltid finns någon som kan ta emot dem med kort varsel.

EN SVÅRIGHET ÄR förstås alltid att välja rätt person vid nyrekryteringar. Byråns förhoppning är att dess biträdande jurister på sikt ska stanna kvar och bli delägare i byrån. Men faktum är att Helene Ek Sederholm är den senaste biträdande juristen som stannat i byrån.
– Visst kan det ses som ett misslyckande att ingen blivit kvar. Men vi har aldrig behövt säga upp någon mot dennes vilja. Alla som slutat har gjort det för att de inte velat bli egna företagare eller för att de hellre velat syssla med annan juridik.
Helene Ek Sederholm förstår att familjerättskolleger som arbetar ensamma känner ett motstånd inför att anställa biträdande jurister. Men hon tycker ändå att svårigheterna överdrivs.
– Många tvivlar på att det lönar sig att anställa. Vår uppfattning är att de biträdande juristerna ofta betalar sig redan efter ett halvår. Därför ser vi det inte som något stort risktagande. Men man måste också lära sig att acceptera att uppdragen kanske inte alltid blir utförda precis som man själv skulle ha gjort det. Men det kan vara bra utfört ändå.
En orsak till att en så liten byrå som Ohlin & Partners regelbundet kan hålla sig med två eller fler biträdande jurister är enligt Helene att man trots allt är flera delägare som jobbar med olika saker. Det finns alltid uppdrag som ska utföras.
En annan framgångsfaktor är att delägarna tidigt försöker få de biträdande juristerna att ta egna ärenden.
– Som ensamadvokat finns det en risk att man håller på sina ärenden. Vi uppmuntrar tvärtom våra jurister att dra in så många ärenden de bara kan. Lennart har till exempel en rad utlänningsärenden, som ingen av oss delägare någonsin sysslat med. Dessutom kan Lennart och Maria ta in småärenden som kanske inte vore lönsamma för oss delägare att ta. Blir klienten nöjd kommer han tillbaka med ett större ärende nästa gång, sammanfattar Helene Ek Sederholm.

HON ANSER ATT de flesta humanjurister skulle vinna mycket på att bli mer affärsmässiga och professionella i sin yrkesutövning.
– Många har svårt att få lönsamhet i familjerättsärenden för att de misslyckas med att strukturera sitt arbete och ta betalt för den tid de lägger ned. Jag talar om för klienten att jag inte är någon kurator men gärna hjälper till att driva den rättsliga tvisten. Jag har jobbat mycket på att bli mer fyrkantig mot klienterna. Det är svårt eftersom man jobbar med människor i kris, men det finns inte tid att prata kvarglömda strumpsockor och andra oförrätter med sina klienter.
Hon anser också att familjerättsjurister måste bli mer stringenta i sin argumentation och i ökad utsträckning fokusera på juridiken och tänka igenom kriterierna för domstolens beslut. På det tjänar man både tid och framgång i rätten, och får i förlängningen fler uppdrag.
För att lyckas med detta är det viktigt att kontinuerligt fortbilda sig och läsa in den senaste litteraturen.
– Jag tror tyvärr att många som sitter ensamma är för snåla med utbildning och litteratur. Inom familjerätten är det oerhört viktigt att följa med det senaste inom barnpsykologi och barnpsykiatri med mera.

ATT MINIMERA den egna administrationen med hjälp av bra datasystem och duktiga sekreterare så att advokaten enbart sköter advokatarbete är en annan viktig framgångsfaktor.
– Jag ska som advokat inte behöva lägga tid på att diktera kostnadsräkningar eller boka förhandlingar i domstolen.
Överhuvudtaget efterlyser hon en framtidsvision för familjerätten.
– Det kan vara både spännande, roligt och lönsamt att växa och expandera. Det är något vi borde prata mer om i kåren.

HANS HELLBERG
Annons
Annons
Annons