search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

EG-domstolen bollar tillbaka Internetfall

EG-domstolen har skickat tillbaka ett fall som rör yttrandefrihet på internet till Sverige. Det som nu ställs på sin spets är personuppgiftslagen visavi yttrandefrihetsreglerna i Europakonventionen.
Det gäller en svensk konfirmandlärare som tidigare fällts av Eksjö tingsrätt för brott mot personuppgiftslagen, PuL, och EU:s bakomliggande datadirektiv.
EG-domstolen har i sin nyligen avkunnade dom sänt tillbaka fallet till Göta hovrätt att fatta det slutliga beslutet om konfirmandläraren och hennes hemsida.
Kvinnans advokat Sture Larsson säger att den avgörande frågan nu är PuL visavi yttrandefrihetsreglerna i Europakonventionen.

Vad väger tyngst?
– Då säger EG-domstolen att den inhemska domstolen i varje enskilt fall ska göra en proportionalitetsavvägning mellan vad som väger tyngst: yttrandefrihetsrätten eller den enskildes integritet i det enskilda fallet.
Sture Larsson arbetar för närvarande på ett yttrande till Göta hovrätt. Han är förelagd att yttra sig före den 5 december.
– Jag kommer att hävda att yttrandefrihetsbestämmelserna i artikel 10 i Europakonventionen är övergripande. Konfirmandlärarens agerande måste anses ligga inom ramen för det som anses tillåtet enligt den artikeln. Följaktligen ska hon frikännas.

TOM KNUTSON
Annons
Annons
Annons