search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Biträdande jurist på mindre byrå

Möjligheten att varva affärsrätt med humanjuridik, många och tidiga klientkontakter samt förmånen att få processa. Det är det bästa med att vara biträdande jurist på en mindre byrå, anser Maria Bengtsson, 29 år.
Maria är biträdande jurist på Ohlin & Partners sedan ett och ett halvt år. Dessförinnan satt hon ting i Ängelholm.
– Jag hade arbetat med samma typ av juridik i tingsrätten. Därför kände jag tidigt att jag åtminstone delvis behärskade arbetsuppgifterna vid byrån, säger hon.
Till en början bestod hennes arbete huvudsakligen av att göra rättsutredningar, upprätta stämningsansökningar och skriva inlagor. I dag har hon även möten med klienter och förbereder huvudförhandlingar genom att kontakta vittnen samt skriva sakframställan och plädering. Dessutom har hon en rad egna ärenden, både inom humanjuridik och affärsrätt samt som målsägandebiträde.
– Jag trivs väldigt bra med att arbeta såväl med humanjuridik som med affärsrätt, eftersom det ger mig en möjlighet att känna efter vilka rättsområden jag vill verka inom som advokat. Fördelen med humanjuridik är att jag tidigt får klientkontakter och även möjlighet att processa i domstol. Jag har haft relativt många muntliga förberedelser men även egna huvudförhandlingar.

MARIA BENGTSSON har aldrig råkat ut för att någon klient varit irriterad för att hon som biträdande jurist trätt in i advokatens ställe.
– De flesta klienter tycker att det är positivt att de har mer än en jurist på byrån att vända sig till. Ibland ringer klienterna akut eller dyker upp på byrån. Då finns det oftast någon här som kan ta emot dem. Jag tror att även advokaterna tycker att det är roligt att ha en biträdande jurist som är insatt i deras ärenden, och som de kan bolla idéer med.
Maria har som biträdande jurist en lön som är något högre än en fiskals lön på domarbanan, plus fem veckors semester. På sikt kan hon välja att få en del av lönen i provision.
– Det är en bra förberedelse inför advokatyrket och jag känner i dagsläget ingen press på mig att klara debiteringskraven. Vi strävar tillsammans mot att jag successivt ska ha fler egna ärenden, men något problem med beläggningen finns inte.
Maria hoppas själv på att bli delägare i byrån när det är dags.
– Om jag bestämmer mig för att fortsätta med advokatyrket och om delägarna vill ha mig kvar, kan det nog bli så, säger Maria Bengtsson.

HANS HELLBERG
Annons
Annons
Annons