search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Yppandeförbud vanligast i Göteborg

Ungefär var tredje tingsrätt har de senaste två åren beslutat om yppandeförbud vid häktningar i brottmål.
Det visar en sammanställning som gjorts av justitieutskottets kansli.
Undersökningen har gjorts på initiativ av utskottets grupp för uppföljning och utvärdering efter de senaste årens diskussioner om att användningen av yppandeförbud har ökat. I en enkät har landets 72 tingsrätter tillfrågats i vilken utsträckning man tillämpat reglerna om yppandeförbud åren 2001 och 2002.
Resultatet visar att ungefär en tredjedel av tingsrätterna har beslutat om yppandeförbud vid något tillfälle de två aktuella åren. De flesta säger sig dock ha tillämpat det någon enstaka gång.
I Göteborgsområdet används yppandeförbudet flitigast. Vid Mölndals tingsrätt uppges att man beslutat om yppandeförbud 10–15 gånger per år. Göteborgs tingsrätt uppger att yppandeförbud inte tillämpas i så mycket som 10 procent av häktningsförhandlingarna. Justitieutskottet ska nu bjuda in bland annat företrädare för Advokatsamfundet och Riksåklagaren till ett möte i december för att diskutera resultaten av undersökningen.

HANS HELLBERG
Annons
Annons
Annons