search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
 • Nyheter

Så här vill domstolarna ha sitt arbete i framtiden


 • Gemensamma domstolar för brottmål, tvistemål och förvaltningsmål.
 • Tidsgarantier för när målen ska avgöras.
 • Höjd kvalitet i dömandet.
 • Domstolschefer som är bättre på ledarskap.
Det är några av punkterna i domstolsväsendets nya vision för framtiden.
– Innehållet i visionen är vår bedömning av hur en majoritet av de domstolsanställda vill ha det i framtiden, säger Hans-Jörgen Andersson, kammarrättspresident i Jönköping och samordnande ledamot i framtidsgruppen, som tagit fram visionen.
Arbetet har letts av tio domstolschefer från både allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar. 750 domstolsanställda har varit med i grundarbetet och beskrivit den önskvärda framtiden. Dessutom har samtliga övriga anställda fått lämna synpunkter.
– Visionen innebär att vi för första gången har ett långsiktigt perspektiv på det vi sysslar med och en klar färdriktning. Dessutom är det värdefullt att visionen tagits fram gemensamt av företrädare både för de allmänna domstolarna och förvaltningsdomstolarna, säger Hans-Jörgen Andersson.

Medborgaren i centrum
Visionen tar sikte på år 2010 och består av fyra delar: domstolen som serviceorgan, den yttre organisationen, kvaliteten i dömandet samt domstolarnas arbetsmiljö.
Frågor om arbetsmiljö och fortbildning är sådant som många domstolar kan lösa själva eller redan jobbar med, betonar Hans-Jörgen Andersson. Men visionen om ett gemensamt domstolsväsende med en och samma processlag kräver förstås mer utredning.
– Vi vet att det råder väldigt olika uppfattningar i denna fråga och att den kräver mer genomlysning. Men det finns stöd för ett gemensamt domstolsväsende om det leder till förbättringar.
Att framtidsgruppen pekat ut hur många domstolar det ska finnas i framtiden har också väckt en del frågetecken.
– Det är mer en markering av en storleksmässig inriktning än en exakt numerär. Allt fler har insett att det krävs större enheter för att bära en kraftfull beredningsorganisation, underlätta specialisering och göra domstolen mindre sårbar.
En röd tråd i framtidsvisionen är att öka servicen och sätta medborgaren i centrum. Här föreslås att parterna ska få en tidsgaranti för när ett mål kommer att avgöras.
– Det är inte rimligt att människor ska behöva vänta så länge som man gör i dag, inte minst i förvaltningsdomstolarna, på att få sin sak slutligt prövad. Vi måste kunna ge besked om ungefär hur lång tid det ska ta att få en sak avgjord och den tiden ska vara betydligt kortare än i dag.

HANS HELLBERG


Huvudpunkter i visionen


 • En processlag för alla sorters mål.
 • Högst 40 underrätter, 5 överrätter och en högsta instans.
 • Ökat ansvar för parterna för att de som ska höras kommer till förhandlingen.
 • Tidsgaranti för när målen kommer att avgöras.
 • Alla domstolar har öppet hela dagen och minst en kväll i veckan.
 • Alla domstolar har en interaktiv hemsida och en informationsansvarig.
 • All personal har fått utbildning i bemötandefrågor.
 • Varje domstol ska vid behov ha tillgång till en specialist med särskilt hög kompetens.
 • Alla domstolar gör återkommande mätningar av kvaliteten i verksamheten.
 • Domstolscheferna avsätter mer tid åt ledarskap än åt dömande.
 • De domstolsanställda arbetar i arbetslag.
Annons
Annons
Annons