search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Professionell vidareutbildning

Kravet på professionell vidareutbildning för advokater, PVU, rycker allt närmare. Efter advokatfullmäktiges beslut om PVU har samfundets styrelse tillsatt en arbetsgrupp för att utarbeta riktlinjerna för vidareutbildningen. I arbetsgruppen ingår advokaterna Claes G. Hansson (ordförande), Lars Andersson och Lars Edlund. Styrelsen ska enligt planerna fatta beslut om dessa riktlinjer vid sitt novembermöte. Från den 1 januari 2004 träder kravet på professionell vidareutbildning i kraft. I nästa nummer av Advokaten berättar vi mer om vad det nya kravet på fortbildning innebär.
Annons
Annons