search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Om avbokningsregler vid advokatexamen

Så här ser Advokatsamfundets regler ut för avbokning av delkurs eller examination. Den som bokar av mindre än en månad före examinationstillfället kan inte räkna med att få tillbaka avgiften. Det går inte heller att överlåta platsen till någon annan. Samma gäller för den som hoppar av en delkurs senare än 30 dagar före kursstart. När det gäller delkurserna får dock den som blir sjuk och kan uppvisa läkarintyg tillbaka kursavgiften minus en avbokningskostnad.

TOM KNUTSON
HANS HELLBERG
Annons
Annons