search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Nytt på Advokatsamfundet

UNDER SENARE TID har några av samfundets handläggare gått vidare till nya arbetsuppgifter, bland annat till advokatbyrå. Två handläggare är även föräldralediga. Detta har lett till att följande nya handläggare kommit till samfundet: TERÉS JONSSON, SOFIA RAHM och LINDA ÅLANDER. Dessutom har samfundet, som vi berättat om tidigare, fått förstärkning av MARIA BILLING på posten som biträdande chefsjurist.
Annons
Annons
Annons