search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Nytt om namn

  • YLVA OSVALD har utnämnts till rådman i Stockholms tingsrätt.
  • PATRICK BAERSELMAN är ny rådman i Vänersborgs tingsrätt.
  • MARIA HAMMARBERG har anställts på en tidsbegränsad anställning som rådman i Länsrätten i Stockholms län.
  • INGE JONSSON har utnämnts till fastighetsråd i Växjö, Jönköpings, Kalmar, Blekinge och Halmstads tingsrätter.
  • ANDERS PERKLEV, chef för Justitiedepartementets straffrättsenhet blir ny expeditions- och rättschef i Jordbruksdepartementet.
  • KATARINA GOULET är ny VD på AJB Bergh Advokatbyrå AB.
Annons
Annons