search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

”Kvaliteten på lagstiftningen får inte sjunka mer”

Olle Abrahamsson, rättschef i Justitiedepartementet, är oroad över den sjunkande kvaliteten på svensk lagstiftning de senaste tio åren.
– Än så länge håller vi en acceptabel nivå, men kvaliteten får inte sjunka ytterligare, anser Olle Abrahamsson.
Han är rättschef sedan 1998, men kom till departementet redan 1990.
– Då var lagstiftningen den helt dominerande verksamheten i Justitiedepartementet. Handläggare hade tre månader på sig att skriva en medelstor lagrådsremiss som sedan granskades i flera veckor av både enhetschef och rättschef. Så är det inte längre. Jag lägger i dag ner en blygsam andel av min arbetstid på att granska medarbetares lagförslag.
Abrahamsson lyfter fram problematiken i en artikel i Svensk Juristtidning tidigare i år. Där beskriver han en allt större diskrepans mellan vad som anses politiskt nödvändigt och vad som är resursmässigt möjligt, vilket med automatik leder till att kvalitetskraven eftersätts.

KVALITETSSÄNKNINGEN BEROR enligt Abrahamsson delvis på Sveriges medlemskap i EU. Tjänstemän som tidigare främst sysslade med lagberedande verksamhet tas i ökad utsträckning i anspråk för förhandlingsarbete, och en avsevärd del av den nationella lagstiftningskapaciteten måste användas för att genomföra gemensamt fattade EU-beslut, ofta under stor tidspress.
– När lagstiftningen inte håller högsta kvalitet orsakar den tillämpningsproblem både för domstolarna och andra, vilket ofta innebär ökade samhällskostnader som ytterst drabbar medborgarna. Miljöbalken är en av flera nya lagar på sistone som skulle ha vunnit på att genomarbetas bättre från början, säger Abrahamsson, som i sin artikel visar på flera exempel där brister i lagstiftningen har kostat staten pengar.
Olle Abrahamssons slutsats är att inget departement ger ifrån sig lika högklassiga produkter som för tio år sedan, men att kvaliteten på lagstiftningen ändå är i stort sett godtagbar.
– Men det skulle vara väldigt skadligt om kvaliteten minskade ytterligare, säger Abrahamsson.

HAN VILL INTE lägga mindre resurser på förhandlingsarbete till förmån för inhemsk lagstiftning. Dåliga förhandlingslösningar kan nämligen orsaka väl så stora problem i implementeringsfasen.
– Det viktiga för oss tjänstemän är att vi gör politikerna medvetna om att vi är farligt nära en gräns som inte får underskridas. Bland annat genom att visa att det kan bli dyrt för staten om för lite tid läggs ner på lagstiftning. Genom en med omsorg utarbetad lagstiftning undviks ekonomiska bakstötar för det allmänna samtidigt som rättssäkerheten för enskilda värnas, säger Abrahamsson.

HANS HELLBERG
TOM KNUTSON
Annons
Annons