search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Höststudier med entusiasm

Ett 60-tal deltagare kom till årets studiedagar i Tällberg i Dalarna som hölls den 19–20 september.

  • Studiedagarna inleddes med att ULRIKA FORSBERG, administrativ chef på Advokatsamfundet, förmedlade samfundsinformation. Hon berättade bland annat om de tre stora samfundsprojekten som handlar om den fortsatta IT-utvecklingen, professionell vidareutbildning och advokatexamen. Forsberg konstaterade även att antalet ledamöter i samfundet fortsätter att växa. För närvarande uppgår antalet advokater och biträdande jurister till cirka 5 500. Hon noterade särskilt att utlandsavdelningen har vuxit rejält.
  • Senare under dagen höll HANS DANELIUS, tidigare justitieråd och lagrådets ordförande, ett anförande om lagrådets verksamhet (se särskild artikel här).
  • På lördagen berättade STEFAN LINDSKOG om turerna i Trustorhärvan (se särskild artikel här). Därefter föreläste RAGNAR PALMKVIST, chefsjurist på Advokatsamfundet, om tystnadspliktens omfattning och olika problemställningar kring denna. Bland annat satte han in tystnadsplikten i ett historiskt sammanhang och konstaterade att reglering om tystnadsplikten i Sverige infördes relativt sent. Han berättade även om den dialog som Advokatsamfundet för med Riksåklagaren angående uppenbarandeförbudet. Palmkvist visade på flera invecklade och svåra juridiska problem som rör tillämpningen av tystnadsplikten.
  • Advokat LARS GOMBRII, med mångårig erfarenhet av att arrangera Tällbergdagarna, kunde nöjt konstatera att stämningen och entusiasmen var utmärkt bland deltagarna. Inför nästa år skissar kursledningen på att programmet kan ligga till grund för att tillgodoräknas inom kravet på professionell vidareutbildning för advokater.

– Om vi lyckas med det kan vi nog räkna med rejält fler deltagare. Det är möjligt att det kanske också är dags då att återgå till två studiedagar som vi hade tidigare, sade Lars Gombrii.

TOM KNUTSON
Annons
Annons