search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Först ut med advokatexamen

Sista fredagen i september tog de första biträdande juristerna advokatexamen.
Alla som gick upp klarade sig, men för några krävdes extra överläggningar innan de kunde pusta ut.
Advokatexamen hade sin premiär i en del av SAS Radison hotell i Frösundavik i Solna. Sammanlagt genomfördes 53 examinationer med start klockan åtta på morgonen och slut klockan sex på kvällen.
Varje examinand skulle besvara en frågeställning kopplad till advokatgärningen och delkursernas innehåll. Frågorna har varit hemliga och ska så förbli. Examinanderna hade 30 minuter att förbereda sig på och fick sedan göra en 10–15 minuter lång föredragning inför examinator och censor.
Därefter ställde examinatorn, som leder examinationen, kompletterande och fördjupande frågor. Censorns huvuduppgift är att övervaka examinationen och hjälpa till att avgöra om examinanden ska godkännas eller inte. Totalt genomfördes fem examinationer åt gången, med fem olika examinatorer och censorer.
När Advokatens redaktörer hälsar på råder en febril aktivitet och en förtätad stämning. Det springs i korridorer, dörrar öppnas och stängs och låga och spända röster tränger ut.
Vid entrén sitter Charlott Vahlberg från Advokatsamfundets kansli och tar emot nya examinander, som alla är ute i mycket god tid. Den som kommer för sent riskerar att missa sin chans.

Inga mobiltelefoner
I en korg ligger en hög med mobiltelefoner som examinanderna fått lämna ifrån sig under examen. Längre in i byggnaden slussas andra examinander mellan förberedelserum och examinationsrum. I ett rum längst ned i korridoren sitter de första och väntar på beslut om de blivit godkända eller inte, uppsluppna men fortfarande nervösa.
Rickard Appelberg, jurist med egen byrå i Stockholm, är en av många, som haft svårt att somna kvällen före:
– Visst har det varit pirrigt, speciellt eftersom det varit närmast omöjligt att veta hur man ska förbereda sig. Frågan vi skulle besvara kändes dock relevant och arrangemanget som helhet var bra. Men det var ett ganska knepigt test.
Mitt emot sitter Tomas Pettersson, biträdande jurist på Södermarks. Även han ger godkänt till den första examensdagen.
– Det var jättebra genomfört, samfundet är duktiga på administration. Dessutom var frågan väldigt bra formulerad och tog upp väsentliga delar av vad som är relevant och inte inom begreppet god advokatsed. Möjligen har väntetiderna varit lite långa, å andra sidan är det alltid trevligt att träffa kolleger.
Tomas Pettersson anser dock att examen egentligen borde ligga som ett sista moment i antagningsförfarandet – efter att lämplighetsprövningen är avklarad. Eller att man annars byter namn på examen.
– Dagens benämning stämmer inte med allmänt språkbruk. Min mamma tror att jag är advokat nu när jag har avlagt advokatexamen.
Advokat Peter Danowsky deltog som en av fem censorer i examinationen. Han tycker att den halvtimmeslånga examinationen gav oväntat bra underlag för utvärdering.
– Jag är lite förvånad att 30 minuters examination gav oss en så pass god bild av examinandernas kunskaper, jag var orolig för att tiden kanske inte skulle räcka till.
Han var också imponerad över flera av examinanderna:
– Kvaliteten var generellt hög och några imponerade särskilt med tekniskt väl utformade föredragningar och goda resonemang. Men det fanns också de som låg på gränsen och där det krävdes en omsorgsfull diskussion för att avgöra om de skulle få passera.

OS i administration
Utvärderingen visade att de blivande advokaterna gav examinationen i genomsnitt väl godkänt. Mest uppskattade man att få beslut samma dag huruvida man var godkänd eller inte. Examinatorerna och censorerna fick också nästan genomgående högsta eller näst högsta betyg för sitt sätt att genomföra examinationerna.
Ulrika Forsberg, administrativ chef på Advokatsamfundet och ansvarig för advokatexamen, var lättad över att programmet i stort sett fungerade friktionsfritt:
– Det var ett slags OS i administration, säger Ulrika Forsberg och berömmer samfundets personal för dess fina insats. Till nästa gång ska vi dock ytterligare förbättra kallelseförfarandet och vissa delar av schemaläggningen för att minska väntetiderna.
Nästa examination hålls den 12 december. Nästa år är advokatexamen planerad till den 13 februari och den 27 maj.

TOM KNUTSON
HANS HELLBERG
Annons
Annons
Annons