search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Fler tingsrätter slås samman

Regeringen föreslår i budgetpropositionen nya nedläggningar av tingsrätter. Arvika, Karlstads, Kristinehamns och Sunne tingsrätter läggs samman till en tingsrätt med kansliort i Karlstad och ytterligare två tingsställen i länet. Kalmar, Oskarshamns och Västerviks tingsrätter föreslås bilda en tingsrätt med kansliort i Kalmar och tingsställen på de båda andra orterna.
Regeringen vill även att Strömstad och Uddevalla bildar en gemensam tingsrätt med kansliort i Uddevalla och tingsställe i Strömstad och att Vänersborg och Trollhättan går ihop om en tingsrätt i Vänersborg. Förändringarna ska vara genomförda under nästa år. Dessutom föreslås Ängelholm försvinna som kansliort.
Annons
Annons
Annons