search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Advokatförteckningen

Nya ledamöter den 2 oktober 2003
Ann-Sophie Anderberg, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm
Kristian Andersson, Advokatfirman Hammar KB, Uddevalla
Anders Appell, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm
Fredrik Berglund, Advokat Claes Ottosson AB, Kungsbacka
Camilla Bång Berg, Advokataktiebolaget Nordic Law, Göteborg
Sara Catoni, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm
Susanne Classon, White & Case Advokataktiebolag, Stockholm
Karl-Oscar Dalin, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå AB, Stockholm
Peter Eklund, Advokaterna Ramshorn Andén och Thim, Eskilstuna
Nicklas Gränsmarker, Rosengrens Advokatbyrå i Göteborg AB, Göteborg
Patrik Gustafsson-Sonne, Advokatfirman Vinge KB, Malmö
Carsten Helland, Advokatfirman Glimstedt i Örebro län KB, Örebro
Linda Hiljemark, White & Case Advokataktiebolag, Stockholm
Per Jadelind, Juristbyrån Per Jadelind, Halmstad
Petra Jansson, Hansén Advokatbyrå AB, Stockholm
Anders Karlsson, Advokatfirman Åberg & Salmi KB, Stockholm
Thomas Lakhall, Advokatfirman Vinge KB, Göteborg
Per Liljeborg, Advokatfirman Bill Andréasson, Stockholm
Fredrik Lindblom, White & Case Advokataktiebolag, Stockholm
Gustav Linge, Advokatfirman Gärde & Nordlin KB, Stockholm
Daniel Modéus, Celsus Advokatbyrå HB, Stockholm
Gabriella Nordwall, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg
Christina Nyström, Advokatfirman Delphi & Co KB, Stockholm
Jonas Pålshammar, Bogaert & Vandemeulebroeke, Bryssel
Jonas Rosengren, Advokatfirman Vinge KB, Göteborg
Robert Stromberg, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm
Anna L. Sundén, Advokatfirman Hedelin AB, Lund
Marie Thors, Advokatfirman Abersten HB, Örnsköldsvik
Richard Wachtmeister, Advokatfirman Werner HB, Karlskrona
Helena Williamsson, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå AB, Stockholm
Caroline Ygge, Advokatfirman Delphi & Co KB, Göteborg
Niklas Åstenius, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Malmö

Registrerade advokater
Kerstin Kamp, Stockholm, 2 oktober 2003

Utträdda ledamöter
Caroline Hammarlund, Stockholm, 30 september 2003
Mattias Lidbom, Göteborg, 25 aug 2003
Johanna Linder, Stockholm, 23 september 2003
Per Palmström, Göteborg, 31 augusti 2003
Jörgen Sandquist, Stockholm, 31 augusti 2003
Camilla Strömquist Gast, Stockholm, 15 september 2003

Avlidna ledamöter
Hans Jakobsson, Sollentuna, 20 augusti 2003.
Annons
Annons