search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

”Visa källor till era påståenden, tack”

Det är inte länge sedan jag blev nämndeman men jag har redan slagits av att det finns något som högst väsentligt försvårar möjligheterna att döma rätt. Jag avser den bristfälliga, eller icke existerande, dokumentation som advokater och åklagare presenterar.
INGENSTANS i det organiserade samhället framförs så mycket påståenden utan några som helst belägg från källor, som i rättssalarna. Försvarsadvokater talar ibland om att den åtalade har genomgått behandlingar, kurser eller på annat vis ordnat upp sina liv, men ingen dokumentation i form av intyg eller betyg föreläggs. Detta gör att domarna och nämndemännen skall döma utifrån vad de tror är sant, inte efter vad som faktiskt är sant. Låt mig förklara:
Jag är nämndeman i hovrätten; de flesta mål gäller då överklaganden. Det finns alltså en tidigare dom och en viss tid har förflutit sedan händelsen/brottet. Under den tiden har det skett saker i den åtalades liv.
Min inställning, som jag verkar dela med många jurister, är att jag vill göra det som är bäst både för den åtalade och för samhällets övriga medlemmar. Ibland har den åtalade ångrat sig, insett att handlingen (brottet) var fel samt övergett det kriminella tänkandet för en mer konstruktiv attityd. Han/hon kan också ha vidtagit åtgärder för att sluta med ett missbruk. Då anser jag att det inte bara är rätt, utan även mycket viktigt, att belöna den positiva förändringen genom att anpassa straffet. Det är bättre för personen att få fortsätta med sitt nya arbete, sina påbörjade studier eller på behandlingar, i normala sociala miljöer, än att sitta i fängelse och där umgås med kriminellt tänkande och missbrukande intagna. Kriminellt beteende har en stark koppling till en kriminell bekantskapskrets. Det vet vi.
Det är alltså inte bara mindre kostsamt för skattebetalarna att hålla en reformerad person borta från dyra anstaltsplatser, utan det leder även till bättre möjligheter för personen i fråga att fortsätta på en bättre bana.
I många fall kan man ana att det föreligger en psykisk störning – ofta kopplad till missbruk. Kännedom om denna störning, samt behandling, gör då mer nytta än fängelse. Då bör man förorda en psykiatrisk undersökning av personen för att komma på rätt spår. Detta sker alldeles för sällan i dag. Resultatet av denna underlåtenhet ser vi i de förödande fall där psykiskt sjuka människor varit dömda men inte fått adekvat undersökning eller behandling; utslängda på gatan efter fängelsevistelser begår de både misshandel och massmord. Också många lindrigt utvecklingsstörda har p.g.a. bristande undersökningar hamnat i fängelse där de blivit misshandlade. Försvarsadvokater bör alltså inse att rätten måste få veta sådana saker om den skall göra riktiga bedömningar.
Nu till vad jag saknar: dokumentationen. Vi får höra att den åtalade genomgått skolor eller behandlingar, men försvarsadvokaten har inte bett honom/henne att ta med intyg eller betyg. Inte ens anställningsbevis förekommer. Oberoende vittnen, som kan tala om hur den åtalade fungerar i dagsläget, saknas – men påstås finnas och tycka saker. Det refereras ofta till icke närvarande personers/instansers åsikter och påståenden.

OM JAG TROR på berättelsen vill jag alltså gärna döma milt, t.ex. till böter och/eller skyddstillsyn, i stället för fängelse. Jag vill också hellre se behandling där det behövs, än fängelsevistelser. Ju bättre dokumentation försvarsadvokaten kan prestera i fallet, desto större är chansen att jag tror på det som framförs. Då ökar möjligheten att den åtalade skall få en anpassad påföljd och därmed bättre chanser i livet. Att försvarsadvokaten kan, med hjälp av den åtalade, duka upp en fullständigt falsk historiebeskrivning gynnar faktiskt inte vare sig personen, som kommer att åka dit igen, eller samhället, som fick en lös brottsling. Jag vill gärna att vi skall ha ett rättssamhälle där den sida som har mest rätt också vinner målet. Att vara en duktig lögnare skall inte belönas av rätten.
Min önskan är alltså att i stället för att enbart höra påståenden om ett förbättrat leverne, få se skriftlig dokumentation på detta, eller ha oberoende vittnen som kan intyga sanningshalten. Likaså vill jag att åklagaren visar att det han/hon påstår om motsatsen, inte är taget ur luften. Anser ni som försvarsadvokater eller åklagare att ni har mest rätt, var då vänliga att ge mig och de andra chansen att bedöma detta genom att visa källor till era påståenden. Tack.

HELEN ULICZKA
Nämndeman i Göta hovrätt
Annons
Annons
Annons