search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Sveriges Advokaters Serviceaktiebolag ordnar nya kurser i höst

• Tvistemålsprocessen – förberedelsefasen
29 oktober i Stockholm
Lärare: Lagman Magnus Widebeck och advokat Olle Flygt.
• Grupptalan
3 november i Stockholm
Lärare; Hovrättsrådet jur. dr Roberth Nordh.
• Infrastruktur – väg och järnväg
13 november i Stockholm
Lärare; Advokat Viveca Dahlin, advokat Mårten Bengtsson och värderingssakkunnige Rolf Simon.
• Skadestånd – rådgivares och andra konsulters ansvar
18 november i Stockholm
Lärare: Professor Jan Kleineman.
• Asylrätt med inriktning på advokatperspektivet och fokus på det praktiska arbetet
5 december i Stockholm
Lärare: Advokat Kjell Jönsson.
Anmälan:
Birgitta V. Reitz, 08-459 03 30, e-post birgitta.reitz@advokatsamfundet.se
Sandra Paulmann, 08-459 03 07, e-post sandra.paulmann@advokatsamfundet.se
eller via www.advokatsamfundet.se
Annons
Annons
Annons