search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissvar

Remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttranden
R-2003/0367 Departementspromemorian ”Stärkt rättsskydd för barn i gränsöverskridande fall”, Ds 2003:5
R-2003/0453 Betänkandet ”Ordning och reda bland allmänna handlingar”, SOU 2002:97
R-2003/0454 Departementspromemorian ”Europabolag”, Ds 2003:15
R-2003/0531 Betänkandet ”Vår beredskap efter den 11 september”, SOU 2003:32
R-2003/0550 Promemorian ”Överskottsinformation”, Ds 2003:13
R-2003/0564 Betänkandet ”Ett reformerat underhållsstöd”, SOU 2003:42
R-2003/0590 Finansinspektionens rapport (2003:1) ”Stärkt skydd för trafikskadade”
R-2003/0656 Promemorian ”Nya faktureringsregler när det gäller mervärdesskatt”
R-2003/0732 Departementspromemorian ”Europeiska konventet om EU:s framtid”, Ds 2003:36
R-2003/0753 Departementspromemorian ”Finansiella säkerheter”, Ds 2003:38
R-2003/0867 Torgny Håstads rapport ”Contract and Contractual Security Rights in Property – EU-kommissionens kartläggning av medlemsstaternas säkerhetsrätt
Annons
Annons
Annons