search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

ILAC:s svenske chef bara en hårsmån från att dödas i Bagdad

Christian Åhlund, advokat och generalsekreterare för den internationella juristorganisationen ILAC, skulle ha varit i FN:s byggnad i Bagdad när den sprängdes. Av en tillfällighet lämnade han byggnaden drygt en timme innan bomben exploderade.
– Det kändes väldigt konstigt, säger Christian Åhlund som sörjer dem som dog i explosionen – inte minst FN:s sändebud Sergio Viera de Mello som han kände från tidigare uppdrag.
– Viera de Mello var mycket intresserad av vår verksamhet.
Åhlund och hans kolleger i ILAC var i Bagdad på uppdrag av FN och den amerikanskledda ockupationsmyndigheten för att utvärdera det irakiska domstolsväsendet.
– Det finns ett någorlunda fungerande domstolsväsende att bygga på. Problemet är att man varit totalt isolerad från omvärlden i 35 år. Domarna måste därför få ordentlig utbildning i vad som förväntas av dem i ett modernt rättssamhälle.
ILAC vill också se ett moderniserat irakiskt advokatsamfund.
– Visserligen finns det många advokater men regelverket de arbetar efter är otillräckligt. I första hand behövs en struktur för att administrera antagningar och disciplinärenden, säger Åhlund.
En viktig fråga är också hur krigsförbrytelser under Saddam Husseins tid ska hanteras.
– Alla är överens om att irakierna själva måste bestämma hur de vill hantera sina krigsförbrytare. Vi har föreslagit att man till att börja med ska arrangera en konferens som presenterar olika metoder som använts på andra platser.

HANS HELLBERG
Annons
Annons
Annons