search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

”Ett steg i rätt riktning”

Ett steg i rätt riktning. Det är bra att man tar ett samlat grepp. Så lyder ett par omdömen om Domstolsverkets idéskiss.
MAGNUS WIDEBECK, lagman vid Nyköpings tingsrätt, tycker att reformförslaget är ett steg i alldeles rätt riktning:
– Vi måste gå i denna riktning och det med det snaraste. Jag tycker bara att det är beklagligt att vi domare är så politikerstyrda och att den rätta insikten inte kan komma till politikerna om att vi skulle kunna spara pengar och få bättre verksamhet om vi bara utnyttjade möjligheterna till att skapa större enheter.
Magnus Widebecks tidigare erfarenheter av diskussionerna om domstolsreformer gör att han är tämligen pessimistisk när det gäller möjligheterna till framgång nu. Något som på sikt kan leda till problem med rekryteringen till domstolarna.

”Intressant underlag”
Även från Jörn Jacobsson, ordförande i Sveriges domareförbund och lagman vid Hässleholms tingsrätt, möts Domstolsverkets idéskiss med ett visst gillande:
– Det är ett intressant diskussionsunderlag. Jag tycker att det är bra att man tar ett samlat grepp och att man går igenom landet region för region för att se hur domstolsväsendet ska vara organiserat. Man ska inte låta utvecklingen styras av att en lagman pensioneras eller dör.
Det som Jörn Jacobsson tycker är mindre bra är förslaget med tingsställen eftersom de vinster man kan göra med att slå ihop domstolar går förlorade i andra änden om man inför tingsställen.

Viktiga frågeställningar
Bertil Hübinette, hovrättspresident vid Göta hovrätt, tycker att idéskissen är bra eftersom den lyfter upp viktiga frågeställningar och gör dem synliga för politikerna.
– Det är politikerna som ska ta ansvar för vilken struktur vi ska ha i domstolsväsendet. Vill de inte betala för att behålla den nuvarande organisationen och servicen då måste det till kraftfulla kostnadsminskningar. Då är det ofrånkomligt med omfattande omstruktureringar som nu föreslås, säger Bertil Hübinette. Han tycker dessutom att det är viktigt för hovrätternas del att området för prövningstillstånd utvidgas:
– Det är bättre att vi har överrätterna till att överpröva inte ompröva. Det ska bara göras en överprövning då det misstänks att det finns fel i domarna, förtydligar han. Dels slipper vi plåga parterna på nytt, dels sparar vi resurser som kan användas till kvalitetssatsningar.

Bred uppfattning
Den stora besparingen ligger dock i att antalet tingsrätter blir färre. Men enligt Hübinette stämmer inte Domstolsverkets antagande, att det är en bred uppfattning inom domstolsväsendet att man bör slå samman de allmänna förvaltningsdomstolarna med de allmänna

TOM KNUTSON
Annons
Annons
Annons