search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Debatter och föredrag på Svensk Juriststämma

FÖR FEMTE GÅNGEN är det dags för Svensk Juriststämma. Årets stämma hålls den 11, 12 och 13 november på Stockholmsmässan i Älvsjö. Programmet är späckat och riktar sig till jurister av alla tänkbara yrkesinriktningar.
Sveriges advokatsamfund arrangerar följande programpunkter.
• Debatt: Access to justice – vad får rättssäkerheten kosta? I panelen advokat Britt Louise Marteleur-Agrell samt riksdagsledamöterna Kerstin Andersson (s), Beatrice Ask (m), Johan Pehrson (fp) och Alice Åström (v). Debattledare är advokat Claes Beyer.
• Föredrag: Penningtvätt – advokaters rapporteringsskyldighet och klientlojaliteten. Föreläsare rättssakkunnige Erland Ghenarp och jur. dr Patricia Shaughnessy.
• Föredrag: Asylrätten – ett rättsområde i kris eller utveckling? Föreläsare advokat Lena Isaksson.
• Föredrag: Köparens onda tro rörande garantibrott vid företagsöverlåtelser. Föreläsare advokat Axel Calissendorff.
Läs mer om Svensk Juriststämma på www.vjs.se.
Annons
Annons
Annons