search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

30 procent dyrare med slopade taxor

Kostnaderna för offentliga försvarare och målsägandebiträden har ökat med cirka 30 procent när taxorna slopats på försök i Västsverige. Det visar Domstolsverkets sammanställning.
VID ÅTTA AV TIO tillfällen yrkar advokaterna högre ersättning än vad som skulle utgått enligt taxan.
– Så här långt visar försöken tydligt att taxorna är kostnadshämmande, säger Peter Islander på Domstolsverket, som ansvarar för försöksverksamheten. Men vi har ännu inte analyserat om det innebär att advokaterna är underkompenserade i vanliga fall eller om det beror på att domstolarna är dåliga på att pruta när det gäller lägre belopp.
Utvärderingen av det första halvårets försök omfattar drygt 3000 ersättningsyrkanden från offentliga försvarare och målsäganden. I mer än åtta av tio fall har advokaterna yrkat högre ersättning än vad taxan skulle ha gett. I cirka 8 procent av målen har den yrkade ersättningen varit lägre än taxan.
Resultaten tyder dock inte på att advokaterna tar i för mycket när de själva får vara med och sätta pris på sitt arbete. De allra flesta ersättningsyrkandena har godkänts. Endast i 6 procent av fallen har domstolarna prutat ned ersättningarna.
Totalt har kostnaderna för advokaternas ersättning ökat med i genomsnitt drygt 30 procent. Det är mycket, anser Peter Islander.

Merkostnad på 30 miljoner
– Hittills har försöket kostat fyra miljoner kronor mer än om taxan skulle ha tillämpats och slutsumman beräknas stanna på sju miljoner kronor. Omräknat för hela domstolsväsendet skulle det innebära en merkostnad på drygt 30 miljoner per år om taxorna slopades helt.
Peter Islander anser att det är dags att se över nivåerna på taxorna. Däremot är han mer försiktig i bedömningen av att slopa taxorna helt.
– Man får inte glömma bort att taxorna sparar mycket arbete för domstolarna som slipper göra bedömningar i varje enskilt fall.
I mars nästa år ska hela försöket vara utvärderat.

HANS HELLBERG
Annons
Annons
Annons