search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Tiotal byråer har egna KM-jurister

Kärt barn har många namn: Knowledge manager, know how-officer och KM-jurist är några beteckningar på den nya yrkesgruppen som ska göra advokatbyråerna bättre på att slå vakt om sin samlade kunskap.
Det nya yrket är en alternativ karriärväg för jurister med känsla för struktur och katalogisering.
När Karin Faxén-Ågrup efter flera år som biträdande jurist och advokat på Mannheimer Swartling 1995 fick ansvaret för byråns samlade kunskapshantering var hon först i Sverige med detta uppdrag. Det var långt innan det fanns någon titel på jobbet. Karin ansvarar fortfarande för byråns KM-avdelning som i dag består av fem jurister, två assistenter och fyra bibliotekarier.
– För mig var det i första hand en intressant, alternativ karriärväg eftersom jag är genuint road av den här typen av frågor samtidigt som det var ett livsstilsval. Men på den tiden var det få som visste säkert vad en sådan person skulle syssla med. Jag reste runt en hel del och hämtade framför allt inspiration från Londonbyråerna.

I DAG HÅLLER sig ett knappt tiotal svenska byråer med egna anställda KM-jurister och KM-avdelningar. Den svenske KM-juristen är framför allt en projektledare som ser till att all relevant kunskap som produceras i huset tas till vara, struktureras och görs tillgänglig för samtliga medarbetare.
KM-juristen hjälper också till att identifiera behov av dokument och förändrade arbetsrutiner. Men det är inte KM-juristen ensam som bestämmer vad som ska in i kunskapsbanken eller upprättar mallarna – det görs av delägarna eller andra experter på respektive områden.
Men för att klara av jobbet på bästa sätt är det ändå nödvändigt med en juridisk bakgrund och några år på advokatbyrå för att vinna förtroende hos medarbetarna. Det är samtliga KM-jurister som Advokaten talat med överens om.
– Jag tror det är nödvändigt att den som arbetar med KM-frågor har relativt lång erfarenhet inom advokatyrket och förstår medarbetarnas och klienternas behov, säger Robert Fröman på Baker & McKenzie.
För att lyckas som KM-jurist är det också nödvändigt att man har ledningens stöd och tydligt mandat att kräva att byråns jurister engagerar sig i KM-arbetet, bland annat genom att bidra med nytt material till kunskapsbanken.
– KM-juristen får inte vara en funktion som sopas undan på någon administrativ avdelning. Det är nödvändigt att man rapporterar direkt till managing partnern, så är det hos oss, berättar Helena Hallgarn, KM-chef på Vinge.

MEN ALLA ANSER inte att det behövs en särskild KM-jurist för att sköta kunskapsbanken. Gernandt & Danielsson anställde en KM-jurist under uppbyggnadsskedet. I dag ansvarar dock byråns managing partner, Christer Danielsson, för uppdateringen.
– Vi har inrättat en grupp med våra fyra mest seniora biträdande jurister som under min ledning arbetar fram malldokumenten. I den fas vi nu befinner oss fungerar den organisationen bättre än om vi haft en ensam KM-manager som är fjärmad från den dagliga juristverksamheten, säger Christer Danielsson.
Sedan några år finns ett nätverk för personer som sysslar med kunskapshantering på advokatbyråer. Nätverket bildades av Karin Faxén Ågrup och Helena Hallgarn. I nätverket utbyter man erfarenheter och diskuterar olika problem som man stöter på i arbetet.

HANS HELLBERG
TOM KNUTSON
Annons
Annons