search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Seminarium om styrelsearbete

Kraven på styrelserna ökar. Allt oftare diskuteras styrelsens roll och ansvar. För att förebygga skador och höja kvaliteten i styrelsearbetet arrangeras nu ett seminarium.
– VÅRT INTRYCK är att antalet fall av ekonomiska krav riktade mot styrelse och ledning har ökat det senaste året i Sverige, säger advokat Tony Sandell, ordförande i Delegationen för advokatförsäkringar, DFA.
Bakom seminariet som hålls 15 oktober på Berns i Stockholm, står DFA och Marsh. Vid seminariet redogör föreläsare bl.a. för de nya krav som ställs på styrelser och för utvecklingen av ”corporate governance”, ägarstyrning. De bidrar även med användbara råd för advokater som själva sitter i styrelser eller har klienter som gör det. Bland de medverkande finns idel kända namn, t.ex. advokat Claes Beyer och Aktiespararnas VD Lars-Erik Forsgårdh.
Hur bedömer du advokatkårens kunskaper i dag angående styrelsearbete?
– Advokater deltar i styrelsearbetet dels som ledamöter, dels som sekreterare. Styrelsearbetet har under senare tid blivit alltmer komplicerat och detta gör det motiverat med ett seminarium av den här typen, säger Tony Sandell.

TOM KNUTSON
Annons
Annons