search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Ny juridisk litteratur

Agell, Anders m.fl.
Äktenskapsrätten och successionsrätten i de fem nordiska länderna. Om möjligheterna och nyttan av lagharmonisering
København. Nordiska ministerrådet. 2002. 55 s.

FARs regelsamling I: Bank & försäkring 2003
Stockholm. FAR. 2003. 975 s.

FARs regelsamling II: Börs & värdepapper 2003
Stockholm. FAR. 2003. 1 164 s.

Bruder, Maria
Patentskyddets omfång – en jämförande studie av svensk, engelsk och tysk rättspraxis
Stockholms universitet. Institutet för immaterialrätt och marknadsrätt. 2002. 71 s. (Nr 118)

Butler, William E.
Russian Law
2 ed. Oxford. University Press. 2003. 761 s.

Dahlqvist, Anna-Lena
Skattebrott och skattelagarna
Stockholm. Norstedts Juridik. 2003. 230 s.

Elling, Jens O.
Årsrapporten – teori og regulering
København. Gad. 2002. 398 s.

Englund, Thomas
Ledigheter och frånvaro. Reglerna för arbetsgivare och anställda. Löneberäkning
Göteborg. Tholin & Larsson. 2002. 272 s.

Eriksson, Asbjörn
Praktisk beskattningsrätt. Lärobok i inkomst- och förmögenhetsbeskattning
Lund. Studentlitteratur. 2003. 504 s.

Gringras, Clive
The Laws of the Internet
2 ed. London. LexisNexis Butterworth. 2003. 472 s.

Gullnäs, Ingvar, Sylwan, Bertil & Noréus, Staffan
Om advokater, andra jurister och den rättshistoriska utvecklingen i Dalarna. Tre uppsatser
Falun. Ingvar Gullnäs och advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog. 2002. 128 s.

Hansen, Jesper Lau (red.)
Nordisk børsret. Reguleringen af kapitalmarkedet i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige
København. Jurist- og Økonomforbundet. 2003. 240 s.

Holmberg, Carin & Bender, Christine
”Det är något speciellt med den här frågan”. Om det lokalpolitiska samtalet om mäns våld mot kvinnor
Umeå. Brottsoffermyndigheten. 2003. 92 s.

Lothigius, Anna
Vilseledande varumärken – ur ett varumärkesrättsligt och marknadsmässigt perspektiv
Stockholms universitet. Institutet för immaterialrätt och marknadsrätt. 2002. 70 s. (Nr 119)

Lunning, Lars (red.)
Arbetsrätt och arbetsmarknad 2003. Författningssamling för svensk och europeisk arbetsmarknad
Stockholm. Norstedts Juridik. 2003. 626 s.

Oppenheimer, Bertil m.fl.
Företag i kris. Vad en styrelseledamot, aktieägare, advokat och revisor bör tänka på
2:a uppl. Stockholm. Jure. 2003. 390 s.

Påle, Karin
Villkor för utlämning
Uppsala. Iustus. 2003. 442 s.

Ramberg, Jan & Ramberg, Christina
Allmän avtalsrätt
6:e uppl. Stockholm. Norstedts Juridik. 2002, tr. 2003. 375 s.

Rubenson, Stefan
Miljöbalken. Den nya miljörätten.
3:e uppl. Stockholm. Norstedts Juridik. 2002.

Öhlund, Joacim
Det upphovsrättsliga skyddet mot efterbildning av programvara
Stockholms universitet. Institutet för immaterialrätt och marknadsrätt. 2002. 68 s. (Nr 117)