search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

”Ingen bra lösning” säger Bodström

Justitieminister Thomas Bodström kommer inte att medverka till att villkora rätten till offentlig försvarare.
– JAG KAN FÖRSTÅ att man spontant reagerar som Johan Pehrson. Men om man tänker efter ett varv inser man att det inte är någon bra lösning, säger Thomas Bodström.Han lyfter särskilt fram två skäl till varför en spärr inte är bra:
– Det skulle bli en form av utpressning, vilket kraftigt strider mot de grundläggande principerna att den misstänkte själv ska bestämma. Dessutom kan det ju faktiskt vara så att arbetet leds framåt av den offentlige försvararen så att den misstänkte till slut inställer sig i domstolen, säger Thomas Bodström.
Bodström tycker också att problemet i sig är litet och inte har någon större finansiell betydelse.
– Dessutom är det domstolarnas uppgift att granska advokatarvoden och avgöra vilket arbete man vill betala för.

HANS HELLBERG
Annons
Annons