search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Hallå där, Maria Billing …

… ny biträdande chefsjurist på Advokatsamfundet, tidigare rättssakkunnig på Justitiedepartementet.
Vilka blir dina huvudsakliga arbetsuppgifter?
– Jag ska arbeta tillsammans med Advokatsamfundets chefsjurist Ragnar Palmkvist. Men hur rollfördelningen oss emellan ska se ut kommer att bestämmas senare.
Varför sökte du jobbet?
– Under lång tid har jag arbetat i domstolsvärlden och jag tyckte att det skulle vara spännande och utvecklande att även arbeta med en annan aktör inom rättsväsendet. Advokatrollen och advokatarbetet är något som då intresserar mig särskilt.
Vad vet du om Advokatsamfundet?
– Den bild jag har av samfundet är att det är en kompetent, aktiv och utåtriktad organisation som har en betydelsefull roll inom rättsväsendet.
Hur ser din yrkesbakgrund ut?
–Jag har gått den traditionella domarbanan. Sedan var jag med i den utredning som utredde frågan om förstärkt beredningsorganisation inom domstolarna. Jag har även varit på Finansdepartementet en kort tid. Efter att ha arbetat i Domstolsverkets utvecklingsgrupp kom jag till Justitiedepartementet 1999. På departementet har jag hela tiden arbetat på enheten för processrätt och domstolsfrågor.
Vilka rättsområden är du särskilt intresserad av?
– Processrätten ligger mig varmt om hjärtat. Det är kärnan till så mycket. Även de organisatoriska frågorna runt processen är intressanta.

Om Maria Billing
• Gift med Magnus som också är jurist.
Ett barn, Ebba, 3 år.
• Intressen: Familjen, spela golf och vårda familjens trähus i Bromma utanför Stockholm
• Läser: God advokatsed

Utfrågare: TOM KNUTSON
Annons
Annons