search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Välkommen till nya Advokaten

Med denna utgåva av Advokaten, nr 5 2003, har den tryckta tidskriften fått ett nytt utseende som vi hoppas att ni ska uppskatta. I tidskriften Advokaten är det skrivna ordet viktigt. Texterna ska även i fortsättningen få ta den plats de behöver men med den nya formen vill vi skapa en bättre fungerande helhet där vi förenar form och innehåll.
TIDSKRIFTEN har fått en ny logotype, en ny grafisk form och mer markerade avdelningar. Varje del av tidskriften har nu en tydligare profil. Vi har valt att bygga vidare på flera av de delar som ni läsare visat er uppskatta. Vi satsar alltså vidare på reportage, personporträtt, debatt, praktisk juridik samt på olika större fördjupningar som vi kallar fokus. De olika delarna får med den nya formen en tydligare karaktär. Vi vill på så sätt skapa en markerad rytm och en större dynamik i tidskriften. Ytterst hoppas vi att vi på detta sätt gör tidskriften mer överskådlig och att den ska kännas mer läsvärd.

ATT NI LÄSARE uppskattar tidskriften får vi ofta höra. Denna uppfattning bekräftas i den senaste Temo-undersökningen (läs mer i särskild artikel). Men ändå har det blivit allt tydligare att form och innehåll inte förenats på ett optimalt sätt.
”Man kan inte två gånger stiga ner i samma flod”, konstaterade den grekiska filosofen Herakleitos något dunkelt. Med det menade han att allt befinner sig i oavbruten förändring. Filosofen Platon valde ett rakare sätt att förklara detta: ”Vårt vara är ett ständigt bliva.”
Vi har gjort en liknande reflektion och insett att tidskriften måste förädlas för att kunna utvecklas. Därför beslöt redaktionskommittén förra sommaren att vidareutveckla Advokatens layout.

ARBETET INLEDDES med att designbyrån A4 gjorde en genomgång av tidskriftens form. Med slutsatserna från A4:s granskning fick layoutföretaget Ohlsson Stridbeck uppdraget att – i samarbete med redaktionen och med stöd av redaktionskommittén – ta fram den nya layouten. Sedan tidigare är det Ohlsson Stridbeck som redigerar Advokaten.
Hör gärna av er med tankar och kommentarer om nya Advokaten.

TOM KNUTSON
Chefredaktör
Annons
Annons