search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Ny juridisk litteratur

Berggren, Nils-Olof & Munck, Johan
Polislagen. En kommentar
4 uppl. Stockholm. Norstedts Juridik. 2003. 219 s. (Norstedts gula bibliotek)

Bjurman, Pernilla
Beställarstöd – offentlig upphandling och avtal. IT, tele- och datakommunikation samt hälso- och sjukvårdstjänster
Stockholm. Norstedts Juridik. 2003. 184 s.

Bohlin, Alf
Kommunalrättens grunder
4 uppl. Stockholm. Norstedts Juridik. 2003. 271 s.

Dahlman, Roland & Fredborg, Lars
Internationell beskattning. En översikt
Stockholm. Norstedts Juridik. 2003. 304 s.

Danielsson, Hans & Sund, Lars-Göran
Familjeägda aktiebolag och generationsskiften. En översikt
Uppsala. Iustus. 2003. 75 s.

Eberstein, Gösta & Humlin, Stig R. & Milton, Jonas
Förhandlarboken
4 uppl. Stockholm. Norstedts Juridik. 2003. 92 s.

Frågor på bolagsstämman
Stockholm. FAR. 2003. 217 s.

Gunnarsson, Åsa
Fördelning av familjens skatter och sociala förmåner
Uppsala. Iustus. 2003. 243 s.

Hansen, Preben K. & Rasmussen, Leif
Arbejdsskadesikringsloven. Med kommentarer
København. Jurist- og Økonomforbundet. 2003. 966 s.

Hydén, Håkan
Rättssociologi som rättsvetenskap
Lund. Studentlitteratur. 2002. 293 s.

Ingvarsson, Torbjörn
Juridiska personers borgensåtaganden
Stockholm. Norstedts Juridik. 2003. 110 s.

Iseskog, Tommy
Diskriminering av deltidsarbetande och tidsbegränsat anställda
Stockholm. Thomson Fakta. 2002. 84 s.

Iseskog, Tommy
Formulärsamling i arbetsrätt
2 uppl. Stockholm. Norstedts Juridik. 2003. 220 s.

Jägarens jaktlagstiftning
Jägareförlaget. 2002. 150 s.

Liman, Lars-Otto
Entreprenad- och konsulträtt
6 uppl. Stockholm. Svensk byggtjänst. 2002. 344 s.

Lycke, Johan & Runesson, Eric M. & Swahn, Mikael
Ansvar vid finansiell rådgivning
Stockholm. Norstedts Juridik. 2003. 122 s.

Nilsson, Christian & Wessman, Richard
Immaterial- och marknadsrätt. Rättsfall med inledande kommentarer
Stockholm. Norstedts Juridik. 2003. 296 s.

Strömberg, Håkan
Handlingsoffentlighet och sekretess
9 uppl. Lund. Studentlitteratur. 2003. 74 s.

Strömberg, Håkan
Sveriges författning
18 uppl. Lund. Studentlitteratur. 2003. 171 s.

Strömberg, Håkan
Tryckfrihetsrätt och annan yttrandefrihetsrätt
14 uppl. Lund. Studentlitteratur. 2003. 123 s.

Thorell, Per
Företagens redovisning. Grundläggande räkenskapsförståelse
4 uppl. Uppsala. Iustus. 2003. 201 s.
Annons
Annons