search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Mer än hälften av alla nya advokater i Norge är kvinnor

Den typiska norska advokaten är ägare eller partner och arbetar i kontorsgemenskap eller i en mindre byrå. Detta gäller för 65 procent av advokaterna. Det visar en stor undersökning som gjorts om den norska advokatkåren och som redovisas i vår norska systertidskrift ADVOKAT-bladet. I undersökningen konstateras att många av de advokater som tjänar mest är experter inom sina rättsområden och att de ofta har klienter inom näringslivet.
Andelen kvinnor ökar stadigt och andelen förväntas fortsätta öka kommande år. Mer än hälften av alla utexaminerade jurister är kvinnor och mer än 40 procent av alla biträdande jurister är kvinnor. Problemet är i Norge liksom i Sverige att många kvinnor lämnar advokatyrket. Idag är endast 14 procent av de privatpraktiserande advokaterna kvinnor.

HANS HELLBERG och TOM KNUTSON
Annons
Annons