search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
Nr 4 2003 Årgång 69
Nr 4 2003 Årgång 69

Fokus

Högsta domstolen och prejudikatbildningen

Högsta domstolen och dess prejudikatbildning är en central angelägenhet för hela Rättssverige. Men vad utmärker ett bra prejudikat? Vilken är advokatens möjlighet att påverka att få prövningstillstånd?
Läs mer

Ledare

Ökad öppenhet i tillsynsverksamheten

Advokatkommittén framförde ingen kritik mot det sätt samfundets tillsyn och disciplinära verksamhet sköts, utan fann... Läs mer

Gästkrönika

Annons
Annons Annons
Nyheter
Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons

Fokus

Debatt

Nya sambolagen

Regeringen har i proposition 2002/03:80 lagt fram ett förslag till ny sambolag, som i allt väsentligt bygger på den... Läs mer