search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissvar

Remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttranden:
R 9944/2002
Departementspromemorian ’’Svenska och utländska äktenskap’’, Ds 2002:54
R 9963/2002
Domstolsverkets rapport 2002:4 ’’Utvärdering och förslag kring prövningstillstånd i kammarrätt’’
R 9993/2002
Delbetänkandena ’’Snabbare lagföring 3 – Snatteribrott’’, SOU 2002:44 och ’’Snabbare lagföring 4 – Ett snabbförfarande för brottmål’’, SOU 2002:45
R 10138/2002
Direktivförslag om investeringstjänster och reglerade marknader
R 10150/2002
Rapporten ’’Framtidens tingsrättsorganisation i Stockholms län’’.
Annons
Annons