search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Ellen åklagare

Ellen Aule, 29, är en av de nya unga kvinnorna i det svenska åklagarväsendet.
Hon stormtrivs med variationen och sammanhållningen i yrket. Men hon är inte nöjd med arbetsbelastningen.
Jörn Jacobsson, lagman i Hässleholms tingsrätt och ordförande i Sveriges Domareförbund tycker att åklagarnas specialisering varit särskilt lyckosam.
– De som är specialiserade är betydligt vassare än man var tidigare. Det gäller på alla specialiserade områden. Men vi har överlag en åklagarkår som håller hög standard.
Även generationsväxlingen i kåren märks tydligt.
– Många av de yngre visar framfötterna på ett annat sätt än man är van vid, de är mer frejdiga och orädda, säger Ann-Christine Persson, lagman i Hovrätten för Västra Sverige. De verkar känna sig säkrare i sadeln redan från början, men det kanske gäller de flesta unga jurister i dag.
Hon får medhåll av Anders Iacobaeus, lagman i Linköpings tingsrätt som snart blir president för Hovrätten för Övre Norrland:
– Dagens åklagare är yngre och vitalare och gör ett bra jobb i domstolarna. Det märks att åklagarmyndigheterna satsar på de unga med vidareutbildning och teknisk uppgradering. Inte minst använder de tekniska hjälpmedel och presentationsteknik på ett bra sätt.
Samtliga anser att åklagarväsendet är en god förebild inom rättsväsendet när det gäller att ta hand om de unga – och förnekar inte heller att man gärna låter sig inspireras av deras satsningar på specialisering och fortbildning även för att göra domarbanan intressantare.
Man har också märkt av att flera unga föredrar åklagarbanan framför domarbanan.
– Inte minst för den sociala och geografiska tryggheten, att man som åklagare slipper att flytta runt. Åklagarbanan är helt enkelt lite modernare, familjevänligare och mer jämställd, säger Jörn Jacobsson.
Men alla tre har också noterat en ökad arbetsbörda hos åklagarna, även om det hittills inte påverkat kvaliteten mer än undantagsvis.
– Det står alldeles klart, speciellt i de mål där vi förordnar offentligt försvar innan åtal har väckts. Där har vi noterat mer än en gång att tidsspannet mellan förordnandet och tiden fram till att åtal väcks har ökat.
Även Anders Iacobaeus har noterat att åklagarna har mycket att göra.
– Det har blivit vanligare att åklagare uppträder i varandras mål, vilket inte är helt lyckat. Någon gång märker man också att målet inte är så väl förberett som det borde vara.

HANS HELLBERG
Annons
Annons
Annons
Annons