search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Advokaten som bytte sida

Klas Lundgren hade arbetat som advokat i nio år innan han bytte och blev åklagare i Halmstad 1999. Ett byte han inte har ångrat.
Att han bytte yrkesbana var främst resultatet av att familjen, som då var bosatt i Jönköping, ville till Halmstad och västkusten.
– Som advokat hade jag ägnat mycket tid åt brottmål och jag gillade det. Det fanns två alternativ: starta på nytt som advokat i Halmstad eller ägna mig på heltid åt brottmål. Så jag kontaktade åklageriet, fick komma dit och jag har inte ångrat mig.

KLAS LUNDGREN nämner möjligheten till fördjupning som en av de stora fördelarna med åklagaryrket. Dessutom trivs han med att det blir mycket tid i rättssalen och även med arbetet som förundersökningsledare. Han uppskattar även den obligatoriska åklagarutbildningen som är betydligt mer omfattande än den obligatoriska advokatutbildningen och kvaliteten är mycket hög. Ytterligare en bra sak med åklagaryrket är möjligheten att vidareutvecklas. Det finns också kontinuerlig vidareutbildning både obligatorisk och för uttagna specialister.
– Det finns vissa möjligheter att byta verksamhetsort och verksamhetsinriktning, säger Klas Lundgren, som under våren ska vikariera som eko-åklagare på Ekobrottsmyndigheten i Halmstad.
Det han saknar från advokattiden är framför allt den positiva feedbacken från klienterna.
– Även om det händer att de som utsatts för brott tycker att man gjort ett bra jobb så har man ju inte de nöjda klienterna, förtydligar han.

MEN DET FINNS även jobbiga delar med åklagaryrket. Arbetsbelastningen är ”väl så hög” som advokatkårens, enligt Klas Lundgren. Till bilden hör även att det tyvärr inte är ovanligt med olika former av hot och ofredanden. Klas Lundgren är inte heller alldeles lycklig över att man har så få kanslister eftersom det leder till att åklagarna får ägna sig för mycket åt kansliarbete.
Den så kallade ”kammartoppen” är inte något som gör Klas Lundgren entusiastisk. Han menar att bland de operativa åklagarna anses det nog allmänt att verksamheten styrs och påverkas för mycket av statistiska parametrar.
Klas Lundgren betonar den stora nytta han har haft av sin advokatbakgrund. Han vet hur en advokat tänker och analyserar ett åtal eller förundersökning.
– Jag vet även hur en försvarare agerar under rättegång och varför han agerar som han gör. Dessutom har jag förståelse för den del av advokatarbetet som inte är synlig för andra aktörer i rättsväsendet; både domare och åklagare undrar ibland varför det ska ta sådan tid men det vet jag att det kan göra. Jag försöker sprida denna förståelse till mina nya kollegor.

TOM KNUTSON
Annons
Annons
Annons
Annons